Útitervem
 
Facebook
Twitter
YouTube
RSS
 
 
Leírásokban is keres:
 
Hírek » Módosultak a támogatott projektek megvalósítására és elszámolására vonatkozó általános szabályok

Módosultak a támogatott projektek megvalósítására és elszámolására vonatkozó általános szabályok

Módosultak a támogatott projektek megvalósítására és elszámolására vonatkozó általános szabályok
A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület legfontosabb hírei.
 
Nyomtatás
Küldje el a cikket
 
 
 

Korábbi kifizetési kérelmek beadásának gyakorlattától eltérően ebben az időszakban a kifizetési kérelmeket csak elektronikus úton lehet benyújtani!

Módosultak a támogatott projektek megvalósítására és elszámolására vonatkozó általános szabályok

LEADER újbóli megnyitása 2013-ben

A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások pályázata

Gépberuházásokra vonatkozó különös rendelkezések (23/2007 VHR)

Megváltoztak a számla adattartalmára vonatkozó 2013. január 1-jétől hatályos áfa törvény szerinti szabályok

A gyurgyalag 2013-ban az év madara

Gárdonyi tortája Gárdonyban

Olimpiai bajnoka van a VVSI-nek

Tanulmányúton voltunk a Velencei –tónál

KITEKINTÉS- Éledő borászati hagyományok Sümegen

Módosultak a támogatott projektek megvalósítására és elszámolására vonatkozó általános szabályok

2013.01.03.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap keretében nyert támogatások felhasználására vonatkozó általános szabályokat tartalmazó 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 2013. január 1-i hatállyal több ponton módosult

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasókat, hogy 2012. 12. 22-én a Magyar Közlöny 178. számában megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (Vhr.) módosításáról szóló 137/2012. (XII. 22.) VM rendelet.

A módosításokat a 137/2012. (XII.22.) VM rendelet tartalmazza, de a www.magyarorszag.hu "jogszabálykereső" menüpontjából a rendelet egységes szerkezetben is letölthető.

A változások egyebek mellett érintik a megvalósítási hely módosításának lehetőségeit, a műszaki ellenőr alkalmazásának feltételeit és a mulasztás esetén érvényesíthető szankciókat. További fontos változás, hogy az ún. egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó 3. számú mellékletet a korábbi Szolgáltatói Jegyzék (SZJ) alapú lista helyett a TESZOR számok alapján kódolt lista váltotta fel!


A főbb módosítások a teljesség igénye nélkül a következők:

 • az utolsó körös fiatal gazdák is igényelhetnek a jövőben +10%-os támogatást a beruházási kérelmeik után;
 • általános szabályként februártól a kifizetési kérelmeket elektronikus úton kell majd benyújtani;
 • lehetőség lesz a kifizetési kérelembe foglalt tévesen megadott tételek módosítására feltéve, ha a beruházás célja nem módosult;
 • mely jogcímrendeletek nem szabályozzák az EUME számítást, azok esetében a benyújtáskori SFH értékeket, és a benyújtáskori árfolyamot kell majd figyelembe venni az EUME számítás során fő szabályként;
 • finomodnak a gépkatalógusba történő felvétel szabályai, valamint a gépek cseréjének lehetősége a kifizetési kérelmek során;
 • műszaki ellenőr alkalmazása nem lesz kötelező 1.500.000 forintot el nem érő építési beruházás esetén;
 • változnak a rendelet mellékletében található szakértői díjak elszámolhatósági szabályok, már a TESZOR szám lesz az irányadó. 
 • Megjelent a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet.

 

2013. február 1. és 2013. május 31. között

folyamatosan nyújthatók be kifizetési kérelmek egyes EMVA-ból társfinanszírozott jogcímek esetén, azonban  vannak nyertes pályázatok ahol a 6 hónapos vagy 9 hónapos kötelezettség már februárban életbe lép.

2013.01.24.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal módosította, illetve hatályon kívül helyezte jelen közleményeivel a korábban kiadott kifizetési kérelmekkel kapcsolatos közleményeket. A megjelent módosított és hatályos Közleményeket a www.mvh.gov.hu  oldalon érhetik el.

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének (IV.- es tengely) végrehajtásához nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló 19/2013. (I. 22.) MVH Közlemény.

 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről szóló 24/2013. (I. 22.) MVH Közlemény.

 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről szóló 25/2013. (I. 22.) MVH Közlemény. A Kifizetési kérelem elkészítéséhez szükséges közlemény, a nyomtatványok és a segédlet az elektronikus feleület használatához,  letölthető innen.

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló 26/2013. (I. 22.) MVH Közlemény. A Kifizetési kérelem elkészítéséhez szükséges közlemény, a nyomtatványok és a segédlet az elektronikus feleület használatához, letölthető www.mvh.gov.hu

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről szóló 27/2013. (I. 22.) MVH Közlemény. A Kifizetési kérelem elkészítéséhez szükséges közlemény, a nyomtatványok és a segédlet az elektronikus feleület használatához,  www.mvh.gov.hu

Korábbi kifizetési kérelmek beadásának gyakorlattától eltérően ebben az időszakban a kifizetési kérelmeket csak elektronikus úton lehet benyújtani!

A kifizetési kérelem benyújtásához Ügyfélkapu (felhasználói név, jelszó) szükséges. Az Ügyfélkapus regisztráció módjáról részletesebb felvilágosítást z aktuális közlemény 2. számú mellékletét képező dokumentumban talál.A kifizetési kérelem benyújtásának módjai az alábbiak:

1. Saját ügyfélkapuval rendelkező természetes személy ügyfél, aki maga nyújtja be elektronikusan a kérelmét.

2. Saját ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfél, aki más természetes személy útján nyújtja be a kérelmét. Ebben az esetben meghatalmazást kell készíteni az elektronikus kérelem kitöltési felületen. Ezt kizárólag elektronikus úton lehet rögzíteni, az MVH elektronikus felületéről saját néven történő ügyfélkapus bejelentkezést követően a G946 Meghatalmazás rögzítés menüpont alatt.

Amennyiben az ügyfél vagy meghatalmazottja adataiban eltérés van az Ügyfélkapu nyilvántartás és az MVH ügyfélnyilvántartás adatai között, akkor az elektronikus kérelem beadási felület nem érhető el.

Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztrációs folyamat időigényes, ezért mielőbb gondoskodjon az Ügyfélkapus regisztrációról, abban az esetben, ha még nem rendelkezik velük.

Amennyiben a regisztrált adatainak bármelyikében változás következik be, az ügyfél a G0002 számú nyomtatványon a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül köteles bejelenteni az MVH bármely megyei kirendeltségéhez.

A fenti közleményekben gyakran hivatkozott 23/2007. (IV. 17.)  rendelet tanulmányozása elengedhetetlen a kifizetési kérelmek benyújtásakor.
 

Megváltoztak a számla adattartalmára vonatkozó 2013. január 1-jétől hatályos áfa törvény szerinti szabályok

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. § szerint 2013. január 1-jétől a számla kötelező adattartalma a következő:

„a) a számla kibocsátásának kelte;

b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;

c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;

d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének

da) adószáma, amely alatt mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy …….

www.nav.hu

LEADER Pályázatok 2013 

LEADER újbóli megnyitása 2013-ben

A LEADER pályázat újbóli megnyitása várhatóan 2013. év első felében lesz. Ehhez kapcsolódóan felülvizsgálatra kerül a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája(HVS). A következő pályázati időszakban prioritást kapnak a gazdaságfejlesztéshez, és a közösségi együttműködéshez kapcsolódó pályázatok.

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatával kapcsolatosan igyekszünk felmérni a jelenlegi fejlesztési igényeket. A fejlesztési elképzeléseket, ötleteket a projektgyűjtő kérdőív kitöltésével várjuk, az alábbi elérhetőségeink bármelyikére: előre egyeztetett időpontban lehetőség van az ügyfélszolgálati irodában személyes konzultációra is.

Miért fontos a projektgyűjtő adatlap?

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és a LEADER pályázati kiírás a beadott projekt igények alapján kerül megfogalmazásra. Ha pályázni kíván előzetes igényét projekt adatlapon kell benyújtania, amelynek tartalmaznia kell a megvalósítandó tevékenységet, és annak forint igényét. A beérkezett projektigények alapján kerülnek meghatározásra a végleges pályázati kiírások, és a pályázható összegek.

A LEADER pályázatok megvalósítása

Egyesületünk a 2013-as évben még további 1 LEADER pályázati kört tud indítani előre láthatólag tavasz végén. Közel 260 millió forint áll rendelkezésre területünkön.

Ezt megelőzően az év elején még várható a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia ezirányú felülvizsgálata, időközben fontos azonban a következő EU-s időszaki tervezéssel (2014-20) is foglalkoznunk már. A nemzeti vidékfejlesztési irányokat a 2014-20-as EU-s programozási időszakban alábbi témakörök globális kihívások, illetve a szűkösségek mozgatják: egészséges élelmiszer, energia, ivóvíz, klímaváltozás, (bér)munkátlanság, szegénység, városi konfliktusok, diverzitás, biztonság.

 A vidéki erőforrások a fenti kihívások, szűkösségek miatt felértékelődnek. Az együttműködés, az összefogás a korábbinál is fontosabb lesz.

A LEADER az Európai Unió speciális, „közösségi kezdeményezés” típusú fejlesztési programjai közé tartozik. Francia eredetű mozaikszó, a Liaison Entre Actions pour le Development de’Economie Rurale meghatározás rövidítéseként jött létre, jelentése: közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért.

A program elősegíti, hogy a vidéki területek új módokat találjanak versenyképességük elérésére vagy fenntartására, a lehető legjobban használják ki a javaikat, és választ találjanak az előttük álló kihívásokra.

Tisztelt Pályázóink!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2012. december 17-én a 171. számú Magyar Közlönyben megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet.

2. A támogatás igénybevételének feltételei
2. § (1) Nem mezõgazdasági tevékenységgé történõ diverzifikálásra nyújtandó támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult az az ügyfél, akinek 2011. évben a mezõgazdasági tevékenységbõl származó árbevétele a teljes árbevételének 50%-át meghaladta, és az éves nettó árbevétele vagy mérlegfõösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelõ forintösszeg.
(2) Támogatás vehetõ igénybe e rendeletben meghatározott – ügyfél által bejelentett vagy tervezett – nem mezõgazdasági tevékenységének megvalósítására.
(3) A tervezett tevékenységnek legkésõbb az elsõ kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell az ügyfél adóhatósághoz bejelentett tevékenységei között. Amennyiben a tervezett tevékenység mûködési engedélyhez kötött új tevékenység, legkésõbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor kell szerepelnie az ügyfél bejelentett tevékenységei között.
(4) Amennyiben az ügyfél csak õstermelõi minõsítéssel rendelkezik
a) kizárólag a 4. § (5) bekezdésben, és a 4. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységekre nyújthat be támogatási kérelmet;
b) az a) ponttól eltérõ támogatott tevékenység esetén a támogatási kérelem benyújtásával vállalnia kell, hogy a támogatás jóváhagyását követõen az elsõ kifizetési kérelem benyújtásának idõpontjáig mikrovállalkozást hoz létre.
(5) Támogatás olyan, a 6. melléklet szerinti település bel- vagy külterületén, vagy a 7. melléklet szerinti település külterületén megvalósuló fejlesztéshez igényelhetõ, ahol a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában
a) a természetes személy ügyfél lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
b) a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság ügyfél székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.
(6) Ha a kérelem a 6. vagy 7. mellékletben szereplõ települések közül több települést is érint, akkor az ügyfélnek valamelyik településen vagy annak külterületén már a támogatási kérelem benyújtása idõpontjában lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie.
(7) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérõen az ügyfél köteles a támogatott mûveletet legkésõbb 2015. január 31. napjáig megvalósítani.
(8) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérõen az utolsó kifizetési kérelmet a mûvelet megvalósulását követõ hat hónapon belül, de legkésõbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani.
(9) Nem kell alkalmazni a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pontját, a 7. § (2) bekezdését és a 33. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni.
(10) A Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen, az ügyfél a támogatási határozat közlésétõl számított hat hónapon
belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott – és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható
kiadások összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.
3. A támogatás mértéke
3. § (1) A rendelkezésre álló forrás kerete – az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásából – 7,8 milliárd forint.
(2) A jóváhagyott támogatásokra a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) kell
alkalmazni.
(3) A támogatás mértéke
a) hátrányos helyzetû területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a, de legfeljebb 35 millió forint;
b) egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb 35 millió forint.
(4) A 3. melléklet szerinti ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra-fejlesztésre legfeljebb 10 millió forint támogatás nyújtható.
(5) A 3. melléklet szerinti minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére legfeljebb 2,5 millió forint támogatás nyújtható.

A rendeletet tartalmazó Magyar Közlöny itt érhető el:  www.kozlony.magyarorszag.hu/pdf/15326

Gépberuházásokra vonatkozó különös rendelkezések (23/2007 VHR)

29. § (11)184 A támogatási kérelem módosítására a gép, technológiai berendezés tekintetében az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége. Kizárólag a támogatási határozatban szereplő gépekkel, technológiai berendezésekkel egyenértékű gépek, technológiai berendezések beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, amely:

a) szerepel a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban, és beletartozik az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba,

b) a támogatási határozatban szereplő géppel azonos gépváltozathoz tartozik,

c)185 az élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések katalógusát kivéve korszerűségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási határozatban szereplő gép korszerűségi mutatója.

(12)186 A támogatás a támogatási kérelem módosítását követően sem haladhatja meg a megvásárolni kívánt gép, technológiai berendezés kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban meghatározott referenciaárát, a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban meghatározott mértéket és a módosított gépre, technológiai berendezésre a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások alapján meghatározott támogatási összeget.

(13)187 A támogatási kérelem módosítása esetén a 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételt a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegére vonatkozóan kell teljesíteni.

(14)188 A (11) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során az adott kiadási tételazonosítóhoz elszámolni kívánt tételek mennyisége nem térhet el a támogatási határozatban ugyanezen kiadási tételazonosítóhoz jóváhagyott mennyiségtől.

A gyurgyalag 2013-ban az év madara

 A Magyar Madártani Gyesület májusban zárult szavazása alapján 2013-ban a gyugyalag lett az Év madara. A gyurgyalag fokozottan védett madárfaj, természetvédelmi értéke 100.000 Ft. Az Év madara program célja és küldetése olyan fajok vagy madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása, melyek védelmében a lakosság egészének vagy egyes csoportjainak különösen fontos szerepe van.


 A gyurgyalag hazánk madárfaunájának egyik legszínpompásabb madara. A faj nem csak trópusi színeivel kapcsolódik a melegebb éghajlathoz, hanem hosszú távú vonulóként a telet Afrikában tölti, költeni csak a legmelegebb hónapokra jön hozzánk. Májusban érkezik és szeptember végére már el is hagyja a Kárpát-medencét. Méhészmadárnak is hívják, mivel darazsak, lepkék és egyéb repülő rovarok mellett méheket is fogyaszt. A házi méh ugyanakkor csak kis részét képezi a táplálékának, melyet leginkább csak hűvös időben fogyaszt.
 A gyurgyalag - annak ellenére, hogy védett madár - számos veszélynek van kitéve. Fészektelepeit vagy egyes fészkeit gyakran barbár módon szándékosan megsemmisítik. Ennek leggyakoribb módja a bejárati nyílások eltömése, gyakran akkor, amikor a szülő madarak is bent vannak. Színpompás tollazata miatt előfordul, hogy levadásszák a madarakat.
 Az év madara kampányhoz kapcsolódva, a lakosság bevonásával, gyurgyalagfelmérést szerveznek. A megfigyelést bárki végezheti és töltheti fel a Fecskefigyelő honlapra. Az MME célja az országos állomány még pontosabb megismerése, illetve a veszélyeztető tényezők felmérése. Az egyesület idén kiemelten foglalkozik az elöregedett, benövényesedett telepek felújításával, újak létesítésével, a fészektelepeket érintő illegális tevékenységek felderítésével és visszaszorításával, valamint a zavarás megelőzésével.

 

Gárdonyi tortája Gárdonyban

Idén lesz 150 éve, hogy  1863. augusztus 3-án, Agárdpusztán meglátta a napvilágot Ziegler Géza, aki Gárdonyi Géza néven lett mindmáig híres író. A jeles évfordulót számtalan eseménnyel teszik szebbé az író tisztelői.

   Az egri csillagok neves írója, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja a 19-20. századforduló magyar irodalmának máig kiemelkedő alakja.

Tárlatokkal, prózai és zenés darabokkal, valamint egy, az író életművét bemutató vándorkiállítással várja az érdeklődőket a Gárdonyi Géza Emlékév, amelyet az Egri csillagok szerzője halálának 90. –1922. október 30-án hunyt el Egerben – és születésének 150. évfordulója alkalmából rendeznek.
   A programsorozat, amely az egri Dobó István Vármúzeumban 2012 októberében megnyílt kiállítással vette kezdetét, 2013. augusztus 2-ára és 3-ára tartogatja a legnagyobb eseményt: az országos méretű, Gárdonyban, pontosabban Agárdon zajló születésnapi ünnepélyt.
   Az országszerte több városban zajló rendezvénysorozatot Gárdony városa mellett az egri vármúzeum, a fővárosi Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) irányítja. A Tollal a csillagok felé jelmondatú múzeumi év több mint száz programmal várja az író iránt érdeklődő, rá emlékező közönséget.
   Az elmúlt egy évben a PIM-ben megtekinthető „Láthatatlan ember arcai” című kiállítás anyagával február 28-áig az egri vár múzeumában találkozhatnak az érdeklődök. A tárlat, amely többek között bemutatja Gárdonyi történelmi regényeit, titkosírását, valamint saját használatú tárgyait: pipáját, bőröndjét és írógépét, idén Székesfehérváron, Balassagyarmaton, Agárdon és Balatonfüreden lesz látható.
   Az ünnepségsorozat tetőpontja augusztus 2-a és 3-a. A Gárdonyban rendezett országos rendezvény többek között tudományos emléküléssel, agárdi Rönkvár-beli játékokkal és a Velencei-tavi Galéria könyvillusztrációkból rendezett kiállításával várja az érdeklődőket, akik Gárdonyi tortájából is kóstolhatnak. A kétnapos programot Gárdony város önkormányzatával együttműködve a Zsongó Bárka Egyesület szervezi további civil szervezetek bevonásával. (V-to)

Olimpiai bajnoka van a VVSI-nek

2013. január 23. szerda, 00:00

Szilágyi Anett a kajak-kenu sport utánpótláskorú versenyzőivel foglalkozó szakemberek előtt bizonyára nem ismeretlen, de aligha tévedünk, ha azt mondjuk, most ország és világ is megtanulhatja a fiatal lány nevét.

   A VVSI kajakosa úgy lett Ausztráliában ifjúsági olimpiai bajnok, hogy a versenyre csak szárazföldi edzésekkel tudott felkészülni.
   Sydneyben befejeződött a VI. Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (Australian Youth Olympic Festival vagyis az AYOF). Ez a viadal az ifjúsági korú versenyzők olimpiája. A fesztiválon sok sportágban szerepeltek magyar versenyzők és közöttük is kiemelkedő eredményt értek el a kajak.
   A kajak kettesek (K2) 200 méteres versenyében indult az Agárdon sportoló Szilágyi Anett az MTK versenyzőjével, Somogyi Szilviával párban és a duó a szakvezetőket is meglepve eredményével, ifjúsági olimpiai bajnoki címet szerezett. (V-to)

Tanulmányúton voltunk a Velencei –tónál

(Vendégeink: Éltető Balaton  Felvidék LEADER HACS: A Balaton-felvidék Akciócsoport gazdaságilag és kulturálisan is sokszínű, nagy kiterjedésű területet foglal magába. Hatvan településből áll és öt statisztikai kistérséget érint (Balatonfüred, Ajka, Veszprém, Tapolca és Sümeg). )

Egyesületünk október 4-én tanulmányutat szervezett a Velencei-tó menti Leader csoporthoz, a Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesülethez.

Sok érdekes dolgot megtudtunk az ottani csoport alakulásáról, működéséről, sikereiről és nehézségeiről. Szépen csomagolt és finom helyi termékeket láttunk és kóstoltunk, a híres verebi háromszájú kemence is nekünk sütött ezen a napon. Megismertük a Tójáró-online helyi termék bolt működését, tanultunk Vereb település helyi-termék stratégiájáról. Meglátogattuk a vidékfejlesztési támogatásból megújult Manó vendégházat és megtudtuk, hogy egyre divatosabb kézzel búzát őrölni. Ellátogattunk egy épülő bormúzeumba és egy már működő kovácsműhely múzeumba. Megnéztünk egy 10 éves bodza- és egy öntözött dióültetvényt, beszélgettünk a tulajdonosukkal. Összevetettük közös sorsunk nehézségeit: a tópart és a háttértelepülések összhangjának megteremtése nem könnyű feladat. Különösen tanulságos volt az út, (hiszen mi az egyik legnagyobb területű Leader egyesületnek számítunk a 60 településünkkel, a meglátogatott csoport pedig 9 településével egyike a legkisebbeknek. Nagyon köszönjük nekik, hogy fogadtak bennünket és végig kísértek a nap során.

Fényképek az alábbi linken találhatók:

htt p://www.facebook.com/media/set/?set=a.387593167976281.87144.101383186597282&type=1

KITEKINTÉS- Éledő borászati hagyományok Sümegen

2013. 01. 24.

Ismét szőlő borítja a sümegi várhegy oldalát: a város borászati hagyományait két szakember élesztette fel, hogy egyedi, kézműves termékekkel szerezzék vissza a sümegi borok hírnevét.

Sümegnek gazdag szőlészeti és borászati múltja van, amit szinte teljesen elfelejtettek a második világháború utáni évtizedekben. Most azonban két kertészmérnök, Egly Márk és Magyar Tamás igyekszik feltámasztani ezt a hagyományt. A püspöki palota alagsorában kezdték meg a munkát, amiről tudták, hogy borospinceként működött valamikor. Az épületet még Padányi Biró Márton veszprémi püspök építtette, akinek kedvenc tartózkodási helye volt a Veszprém megyei város.

Az 1980-as évek végén már csak a pince egészen kis része volt látható, a járatokat szeméttel tömték be, így már a kitakarítása is komoly munkát jelentett, a két szakember munkájának eredményeként azonban mára a több száz járatban újra sümegi borok érlelődnek. A látványpincét csak egy üvegajtó választja el a kóstolóhelyiségtől. A fahordókban tárolt borok nagy része vörös, de az ötszáz literes zempléni tölgyhordókban évről évre az Erek nevű olaszrizling-válogatás kap helyet a zweigelt, pinot noir, cabernet és merlot mellett. A vörösborokat házasítás után vagy önmagukban négy-tizennyolc hónap után palackozzák. A tizennyolc darab 225 literes tölgyfahordó kitölti a kézműves pincészet vörösbor-kapacitását. Elsődleges céljuk a jó ivású, a sümegi termőhelyre jellemző borok készítése, amelyek ugyan csak nagyon kis tételben, de 2007-ben kerülhetett először a vendégek poharába. A Palota Pince a nevében is vállalja a kézművességet, a szőlőművelésben és a borkészítésben egyaránt a hagyományokat követik.

A vár oldalában, ahol régen a legjobb borokhoz termesztettek szőlőt, ugyancsak évtizedekig nem műveltek szőlőt. Ezt a hagyományt szintén felújították, és ősi, Európában ismert szőlőket telepítettek, tavaly ősszel már másodszor szüreteltek a területen. A szőlőt nemcsak borkészítésre használhatják, hiszen újra divatos lett a must, amelyet sokféleképpen lehet tartósítani, az éretlen fürtökből pedig saláta ízesítésére való lé készíthető. Két éve gyöngyöző borokkal is elkezdtek foglalkozni, aminek szintén van helyi múltja, hiszen a levéltári adatok szerint Magyarországon először Sümegen készítettek pezsgőt.

A borászat büszkesége a Ramassetter-palack, amelyet először százötven évvel ezelőtt készített a sümegi borászat meghatározó alakja, Ramassetter Vince a palackozó-üzemében. A palack közel kétéves előkészítő munkát követően készült el, a félliteres űrtartalmú, borostyán színű butéliából százötven darabot gyártottak. Az egyedileg, kézzel készített üvegműves remeket egyenként töltik meg a kézműves borászat boraival, és még a dugózása is egyedi: viaszolással zárják le. Érdekes információk, és szőlő telepítési tanulmány a www.palotapince.hu oldalon találhatók.

Kapcsolatfelvételi adatok
 1.   
 
Ajánlatkérési adatok
 1.  
 
Grafikus ellenőrző kód

 
 

Időjárás

Jelenleg nincs elérhető akciós csomagajánlat
 
Aktuális események
 
 
H.K.Sze.Cs.P.Szo.V.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

    
   
   
   
   
   
  Kiadványok
   

  Válassza ki üdülésének idejét

  Mikor?

  Válasszon kedvére való időtöltést!

  Mit?

  Válasszon helyszínt!

  Hol?

  Velencei Tó
   
  Interaktív térkép

  Katonai Emlékpark Pákozd